A mentál coaching margójára…

2018. február 11., vasárnap 06:12
Egy - manapság nagyon felkapott - témáról írtam gondolatébresztő bejegyzést.

 

Mikor nekikezdtem ennek a bejegyzésnek, már akkor tudtam, hogy egy olyan átfogó és nehéz témába fogok bele, amiben igencsak nehézkesnek tartom azt, hogy a mondanivaló, - amit szavakkal igen nehéz körülírni – olyan formában jusson el az olvasóhoz, hogy ne rögtön egy-egy skatulyába helyeződjön, vagy olvasás nélkül legyen továbbgörgetve, mondván, „ismét egy újabb megmondóember, aki újabb bőrt akar lehúzni a mellébeszélésből", vagy be akar furakodni abba a világba, ahol bizonyos csoportok súlyos pénzekért hirdet olyan tant, ami valójában könnyedén, ingyenesen, bárki számára hozzáférhető, elég csak felütni hozzá bármely szentírást, vagy filozófiával, gondolkodással, akár üzlettel kapcsolatos könyvet. De bátran ide merem sorolni zseniálisan gazdag költészetünket is. A versek rendkívüli mélységű igazságokat tartalmaznak az életről, elég csak pl József Attila verseit fellapozni, szerencsére rengeteg példát írhatnék még ide.

Ennek ellenére írtam meg ezt a gondolatsort, ugyanis nem célom kioktatni, ítélkezni, meggyőzni, vagy olvasottságot generálni, mindössze annyi, hogy mikor az ezzel kapcsolatos bejegyzéseket és kommenteket olvastam, késztetést éreztem arra, hogy megosszam az álláspontomat azzal, aki szeret hasonló témákon gondolkozni, illetve szellemi éhsége az önfejlesztés és önmegismerés iránt ugyanolyan csillapíthatatlan, akárcsak az én esetemben. Ebből következően nagyon szívesen fogadok bármilyen véleményt, legyen az szolid, vagy durva hangvételű, negatív, vagy pozitív. Hiszem, hogy akármilyen álláspont ébreszthet új gondolatokat bennünk, ezért mindenféle megközelítéssel érdemes foglalkozni.

 A mentál coaching megközelítése
 
Úgy gondolom, hogy ez egy kiemelkedően fontos része a pókernek, de nem csak annak. A pókeren keresztül az ember nagy lehetőséget kap arra, hogy önmagán keresztül az élet működését megfigyelhesse, ugyanis itt napról-napra élesen váltakoznak a sikerek és kudarcok egyaránt. Így magától értetődik, hogy a játék mentális részében olyan kulcs van, ami egész karrierünket meghatározhatja, és meg is határozza.
Azt hiszem, erre a fogalomra rengeteg „szennyeződés” rakódott, akárcsak a Bibliára. Sokan eleve elvetik a hatékonyságát, (Pedofil papok, büntető/gonosz istenkép felállítása, vagy akár olyan ferdítés és félremagyarázás miatt, amiből következően emberek képesek a másik embert gátlástalanul meggyilkolni, és ezt isteni kötelességtudatuknak tulajdonítani.) holott a benne rejlő igazságok nagyon is megállják a helyüket, egyszerűen előítéletek nélkül kell közelíteni felé.

Attól, mert a mondanivalót elferdítik bizonyos társadalmi csoportok, a benne lévő igazságok ugyanúgy érvényesek, és nincs szükség rá, hogy érveljenek mellettük, ahogy a fény sem érvel amellett, hogy gyorsabban terjed, mint a hang, akkor sem, ha a föld összes lakója egyhangúan az ellenkezőjét állítja. Az emberek egymást becsaphatják, de az igazság állandósága nem sérül, nem változik, nem szorul védelemre.
 
Statikus célok rabságában
 
Mire is gondolok, amikor statikus célokról beszélek? Rém egyszerű, ám mégis nagy bonyodalmakat tud okozni a célfelállítás. Valójában ezt tartom az egyik olyan kritikus pontnak, amin a társadalom alkotni vágyó emberei könnyedén eshetnek csapdába. Ez a csapda valójában nem mély, ám mégis éveken, évtizedeken és életeken át képes fogva tartani az embert. Nevezhetjük az anyag csapdájának, vagy az egó akarásából fakadó, kapzsiságot, irigységet, haragot és nagyképűséget is magával hozó görcsösséget, ami szükségszerűen szenvedésbe torkollik, ahogy azt a buddhizmus tökéletesen megfogalmazza, miszerint az ember élete során előbb vagy utóbb mindenképpen találkozik szenvedéssel, a dolgok kettőssége miatt. Ám ez csak addig tart, míg fel nem ismeri annak lényegét, meg nem vizsgálja ilyenségét, természetét.
 
Az ember, mikor statikus célokat állít maga elé, akkor az elméje által felállított énkép (ego, hamis én) terjeszkedését célozza meg, mely minden esetben bukásra van ítélve, akkor is, ha külső szem számára mérhetetlen gazdagságot, elismerést és hatalmat halmoz fel, ám valójában délibábot kerget, hiszen egy eleve illuzórikus énkép rabja az egyén, azonban ez az állapot sosem maradhat állandó, ahogy a fej sem létezhet írás nélkül, úgy a gondosan felépített énkép is kártyavárként dől össze, amikor a körülmények megváltoznak. Elég csak a régi rendszerekre, diktatúrákra gondolni, melyek stabilitása megkérdőjelezhetetlennek tűnt, és egyik pillanatról a másikra dőltek romba.

Az igazi rabságunk abban rejlik, hogy a társadalmunkban olyan embereket tekintünk sikeresnek, (és akarunk olyanná válni) akik statikus célokat valósítottak meg, nem pedig olyanokat, akik ezeken túllépve megtalálták valódi önmagukat. Ez hűen tükrözi azt az állapotot, amiben jelenlegi életminőségünk megnyilvánul.
Lehet-e sikeresnek mondani azt az embert, aki nagy vagyont halmozott fel, ám közben embereken gázolt át, károsította környezetét és súlyos szenvedést generált a körülötte lévők, vagy akár tőle jelentős távolságban lévő emberek számára?
Lehet-e jól működő egy olyan világ, ahol akár egyetlen embernek is éheznie kell? Ahol börtönökben, gyűlölettel akarjuk eloltani a gyűlölet fokozta tüzet? Ahol bosszúvágytól fűtötten bántjuk azokat, akik minket is bántottak? Biztosan a statikus célok hozzák meg a várva-várt boldogságot?
 
 A kérdésekre mindenkinek magának kell felelnie.
 
Akkor mégis mi mozgasson egy embert, ha nem a statikus célok?

Hiszek benne, hogy egy embernek a belső célját kell követnie, ami az önmegismerésen és önmegfigyelésen keresztül mutatkozik meg, ha az ember valójában keresi. Vajon sikertelen-e egy ember akkor, ha egy szegény koldus, ám felébredt benne az a belső hang, ami semmilyen anyagi értékkel, vagy hatalommal nem váltható ki? Ha nem akarunk a valláshoz nyúlni, akkor Jézuson kívül, azt hiszem, Mohandász Gandhi, vagy Teréz Anya egyaránt megtestesítője voltak azoknak, akik belső céljukat megtalálták, a külső, statikus céloktól pedig tökéletesen megszabadultak. Nagyobb hatalmuk volt a világ bármely uralkodójánál, mégsem volt társadalmi rangjuk, sem hatalmas vagyonuk, vagy birtokaik.
Hogy egy klasszikus filmes példával éljek, „Amit birtokolsz, az birtokba vesz”
Nagyon nagy igazságot látok ebben a mondatban. Miért is olyan fontos ez? Mert benne rejlik az, hogy az anyagi halmozás, a siker, az elismertség hajszolása nem hozza meg az általa várt szabadságot és kiteljesedést, éppen ellenkezőleg. Rabságba taszít, még több kötelet fon a nyakunk köré. A belső cél, ahol az adás, elfogadás, és nem ártás köré központosul az életcél, már egészen más érzéseket ébreszt fel. A szeretet szót szándékosan nem használtam, túlzottan elcsépeltnek érzem ugyanis.
„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette.”
A bibliai idézetekkel óvatosan bánok, ugyanis tapasztalataim szerint gyakran ellenkező hatást érek el velük beszélgetőpartnereimnél, mint amit szeretnék, azonban ez annyira tiszta és lényegre törő itt, hogy nem tudtam mással helyettesíteni.
Jól kiolvasható ebből a két sorból az előző mondanivalóm lényege. Ha az ember megtalálja a belső célját, a benne lakó harmóniát, a külső tényezők, mint pénz, siker, vagy hatalom, mind értéktelenné válnak, könnyedén beáldozhatóak a nem duális boldogságért, melyet egyesek nirvánának, mások mennyek országának neveznek. Legyen bárhogy is megnevezve, a tartalom teljesen mértékben ugyanaz.

Tehát akkor a statikus célok ördögtől valóak, csak a belső célok lehetnek jók?

Még véletlenül sem. A statikus célok, az egó növekedési igénye egy nagyon is szükséges folyamat, hiszen illúzió nélkül nincs úgynevezett "megvilágosodás" sem. A statikus célokra nagyon is szükség van, hiszen ezek adják meg azokat a tapasztalatokat, amikből rájöhetünk, hogy üresek, vagyis nem adták meg azt a boldogságérzetet, amit valójában keresünk. Számos, külső célokban sikeres emberben tudatosult, majd adott hangot ennek a felismerésének, amiből rengeteget lehet tanulni.

Jó-jó, ez mind szép és jó, de hogy jön ez az egész a pókerhez? Mi az egész mentál coaching lényege?
 
Nagyon egyszerűen. A kettősség természete ugyanis a világon megjelenő összes dologra érvényes. Hogy csak a legegyszerűbbeket említsem:

tél – nyár
nappal – éjszaka
élet – halál
 
Nem véletlenül tartják az egyik legjobb meditációs gyakorlatnak a légzés megfigyelését. A légzésben ugyanis az egész élet lényege megtalálható, és a megfigyeléssel, amivel a gondolkodást kizárjuk, ráébredhetünk a dolgok valódi természetére.

A lényege pedig a tényezők megismerése, melyek a szenvedést generálják. Bármelyik játékelméleti kérdésnél, akármilyen célkitűzésnél, kihívásnál, vagy programnál fontosabb a dolgok természetének és milyenségének megismerése, megfigyelése. Hogy miért? Mert akkor sem az upswing okozta öröm és sikerérzet, sem pedig a downswing okozta letörtség, kisebbségérzet rabjai nem leszünk többé, tehát felismerjük a világon mindenben ott rejlő dualitás, érzéki csalódás okozta köteléket. Ha ez motivációnk vezérfonala, arra már jól ráépíthető minden.
 
"Nem érteni a szenvedést,
 nem érteni a szenvedés okát,
 nem ismerni a szenvedés megszüntetését,
 nem ismerni a szenvedés megszűnéséhez vezető gyakorlatokat:
 ezt nevezik tévelygésnek."
 
Adódhat a jogos kérdés: Ha ezt megértettem, akkor innentől semminek sem örülhetek, mert már nem motivál semmilyen külső cél megszerzése?

A válaszom egyszerű: Próbáld ki, utána pedig beszélgessünk a tapasztalataidról. :)

Hozzászólások

 • hokuszpoker2018. február 11., vasárnap 14:42
  avatar

  Úgy látom 6 éve nem írtál, mi van veled? Ki lettél mostanra, miért pont erről írsz? Mit értél el te ezzel a "módszerrel"? Ilyen jellegű írásokat láthatunk meg az ellenkezőjüket is garmadával.

  Sok kijelentő mondatod van aminek az igazságát nem támasztod alá tudományosan vagy jobb híján példákkal.
  "Az ember, mikor statikus célokat állít maga elé, akkor az elméje által felállított énkép (ego, hamis én) terjeszkedését célozza meg, mely minden esetben bukásra van ítélve,"

  Egyet emeltem ki ezek közül, de szinte az egész bejegyzés ilyen, a prédikációk szokták ezt a formát ölteni.

 • lourker2018. február 11., vasárnap 15:10

  Tudományos alátámasztást, ha elolvasod a posztot nem igen várnék.

  Rég nem írtál én is érdeklődve nyitottam meg a posztot, de eléggé meglepődtem a témán. Nem tudom egy alapból nagyrészt reál beállítottságú közösségben mennyire "fogja meg" ez az embereket.

 • hokuszpoker2018. február 11., vasárnap 16:53
  avatar

  Arról nem is beszélve hogy ez egy pókeres oldal.
  Miről szól a póker? Elvenni a szellemileg gyengébb, vagy tapasztalatlanabb játékosok pénzét. Mondhatjuk, hogy ez anyagilag olyan, mint egy sport, de ugye ez nem igaz. Egy futóversenyen nem (csak) egymás pénzét veszik el a futók, hanem az érdeklődő közönség pénzét ami bejön a TV közvetítésből, befolyik a jegyeladásokból, szponzoroktól - osztják fel egymás között. Szóval a póker,
  különösen az online nem más, mint egymás lehető leghatékonyabb kifosztása bármiféle új értékteremtés nélkül. Kicsit hasonló a tőzsdéhez. Vagy mondjuk olyan mint a lottó, csak itt nem lehet egyértelműen tudni játék előtt, hogy kinek mennyi esélye van a nyerésre.
  A végén lehet ezt a pénzt jótékony célra eladogatni vagy másoknak munkát adni belőle, de azok, akik ezáltal szegényebbek lettek nem fognak jobban örülni.
  Ebbe belegondolva méginkább nem értem a bejegyzés értelmét, mit is akarsz ezzel mondani?

 • VarszegiTa2018. február 11., vasárnap 22:20

  Szerintem nagyszerű írás, örülök, hogy ezen a fórumon is el lehet ilyen mélységekbe jutni. Egyetértek, hogy nem kell mindent tudományosan bizonyítani. (Pl. Bizonyítsa be,  valaki tudományosan, hogy szeretem (vagy éppen  aki nem látja szívesen ezt a szót, annak: kedvelem) a Családom, Barátaimat. Valószínűleg nevetséges lesz, ha valaki kémiai molekulákkal kezdi magyarázni, felesleges ezt alátámasztani.)
  Régebben én is dilemmáztam azon, hogy vajon tényleg csak arról szól-e a póker, amit hokuszpoker írt. A következőkben azt szándékozom leírni, hogy a pókerezés nem szükségszerűen, de lehet értékteremtő folyamat, és számos esetben az is. Véleményem az, hogy aki ellenkezőképpen gondolja, még nem jutott el mélyebb rétegekig. Ha pókeresen fogalmazok: "egy leosztásra" akár igaz lehet, hogy nem teremt értéket, de hosszú távon nem. Személyesen tapasztaltam, hogy 11 év atléta versenyzői múlttal többet tanultam az életről, mint egy közgazdász alapszakon. Nyilván ezt én éltem meg így, könnyen lehet, hogy másnak nem lesz ilyen élménye . A pókerrel ugyanez a helyzet. Az a folyamat, amit a póker, a pókerrel való foglalatosság elindított, már önmagában értéket teremtett, és megintcsak biztos vagyok benne, hogy általa többet tanultam, mint sok más képzés által. Ez persze még csak rólam szólt. Ha viszont azt a tudást, amit azáltal tanultam, hogy minél eredményesebb legyek pókerben, átadom akár a gyerekeimnek, akár ragad valami át másra a környezetemben, máris érték teremtődött. (Konkrétan kezdő atléta edzőként nagyon is úgy gondolom, hogy sokat át fogok adni, legalábbis szeretnék abból, amit tanultam.) Persze itt nem arra gondolok, hogy milyen lapokkal hogyan kell 3betelni, hanem, hogy  milyen módszerekkel érem el, hogy jobbá váljak valamiben, jelen esetben a pókerben. Biztos vagyok benne, hogy erre nem a póker a legjobb választás, sok más területtel való foglalatoskodás hat nagyobb hatékonysággal az én fejlődésére. Én kulcstényezőnek azt látom, hogy mit kezdünk azokkal a tapasztalatokkal, tudással, amit felszedtünk. Megtartjuk magunknak, vagy továbbadjuk másoknak. Fedor Holz gondolkodása is azért szimpatikis, mert valami nagy értéket kapott a pókerből, és nyugodtan folytathatná a pénzgyűjtést, de inkább létre akar(t) hozni valami többet. Könnyen lehet, hogy a póker nélkül is eljut idáig, de jelen esetben a póker most így adott értéket a világnak. Még csak arra sincs szükség, hogy ezt ingyen adja tovább, mert az érték megszületett. Félreértés ne essék, én is pénzt gyűjtök, de nem csak azt kapok általa. Illetve az, hogy miként, kinek a pénzét nyerjük el, hogy szellemileg gyengébb, az sem igaz. Sokaknak szórakozást nyújt ez a játék, amit speciel pénzben játszanak. Sok milliárdos üzletember is leül az asztalokhoz, akik valószínűleg számos területen sokkal okosabbak nálam, viszont adott esetben a pókerről kevesebb tudást halmoztak fel. Ők szellemileg gyengébbek ? Kvázi fizetnek valamiért, ami nekik szórakozást jelent, ami számukra szintén érték lehet. Aztán van egy réteg, aki bukik, mert azt hiszi, hogy elég jó, és belőlük vagy jobb játékos lesz, fejlődnek (érték teremtődik, vagy maradnak a szintjükön. Van egy véleményem szerint nagyon szűk réteg a pókerben, akik a szerencsejáték függők, na ők nem biztos, hogy értéket kapnak, sőt. Azt, hogy ők ne kerüljenek el idáig az már egy társadalmi kérdés és problémakör. Alapvetően azonban a többség vagy szórakozik, vagy fejlődik valamilyen szinten. (Én pl. azt is értékteremtésnek fogom fel kicsit humoros példával élve, ha valaki 100 AA-szal bukott parti után megtanulja az indulatait valamilyen szinten kezelni, mert rájön, hogy nincs értelme idegeskedni, és pl. hasonló stresszes helyzetben, pl. egy családi vitában nem üti meg az asszonyt, hanem "csak ráordít, hogy: Ebadta!)
  A tőzsde is szóba került. Erről csak röviden annyit, hosszabb magyarázat nélkül, hogy szerintem a tőzsdézés is lehet értékteremtő, és nem egyértelműen ilyen vagy olyan. Ha a tőzsdespekuláció végletről nézem, akkor valőszínű minimális lehet a létrehozott érték, de ha pl. olyan cégek részvényeit vásárolom meg, amelyekről hiszem, hogy jobbá tehetik a világot, és adott esetben ezáltal teszek szert jelentősebb összegre, akkor máris érték teremtődött. A témához egyébként mélyebben nem értek, ez csak a feltevésem.
  Ha nem is lett annyira összeszedett a hozzászólásom, nagyon örülök, hogy olvashattam az eredeti bejegyzést, nekem nagyon sokat jelentett, és segített, hogy ez a "mentális fejlődés dolog "az én életemben a megfelelő helyre kerüljön. Köszönöm!

 • hokuszpoker2018. február 12., hétfő 00:40
  avatar

  VarszegiTa:
  az értékteremtést NEM saját magamnak gondoltam. A saját jelenlegi életfelfogásom is nagyon nagy részben a 6 év élőpókernek köszönhetem és ezért hálás vagyok. Mert a póker maga az élet csak rendkívüli módon felgyorsítva. Ezt nem vitatom, tökéletesen egyetértünk.

  Abban nem értünk egyet hogy

  - nem kell tudományosan mindent alátámasztani: "Valószínűleg nevetséges lesz, ha valaki kémiai molekulákkal kezdi magyarázni [a szeretetet], felesleges ezt alátámasztani.) " Nem lesz nevetséges. Olyannyira nem, hogy bizonyították is már, ezen már túl vagyunk. Sokkal több mindent lehet szerintem ebből levezetni. Azt gondolom mindent alá kell támasztani tudományosan. Einsteinnel lehet vitatkozni, de minden amit száz éve mondott, mostanra bekövetkezett. Mérhetően.

  - nem csak a szellemileg gyengébbek pénzét veszik el hanem a felkészületlenekét - ezt is irtam feljebb. Senki nem akar úgy szórakozni hogy közben veszít. A hobbijátékos a szerencse forgandósága miatt ül le, mert így néha neki is jó lapja lesz és nyerni fog. Ezért fizet. De ha le lenne írva előre hogy mondjuk a következő egy évben havonta mennyi időt fog eltölteni pókerrel és mennyit fog havi szinten nyerni-bukni, ami ha nagyon negativ, akkor biztosan nem játszana. Ez ellent is mond annak amit mondasz, hogy neki érték a játék: egy hiú ábránd miatt játszik amiből profitálnak a jobbak. És az hogy valaki jobb játékos lesz, még nem érték. Ne rúzsozzuk a disznót.

  -sőt, nem gondolom értékesebbnek azt, hogy továbbadjuk a tudást annak megszerzésénél. Másik kémiai rendszer aktiválódik az agyban a szerzési helyett (tudom nevetségesen hangzik, de nem csak szerintem ez a helyzet). Az értékteremtést pusztán azért írtam bele mert a poszter erre hegyezte ki a mondanivalót miközben a póker az emberiségnek nem teremt túl sok értéket: itt olyan emberek vannak többségével akik gazdagok/híresek akarnak lenni, nem akarnak új terméket sem szolgáltatást miközben játszanak. Az hogy a rakebackből mondjuk a terem jótékonykodik, stb. azt nem jószívvel adták.

  - a tőzsde másodlagos piac, így a cégeknek mindegy hogy hányan veszik a részvényüket, inkább azért fontos hogy más cápák ne tudják őket megvásárolni, nem látok a tőzsdében sem komoly értékteremtést, de megmondom őszintén meggyőzhető vagyok.

  - a hatékonyságra is van ennél jobb tevékenység, például meghallgatni hogy lett valaki világhírű hegedüművész, feltaláló, akadémikus, stb. Az, hogy ezt Fedor Holz mondja el, az kevésbé érdekes - szerintem - csak azért jó mert itt is pókeresek vannak és tud szakmai dolgokat mondani. Ugyanez egy profi focistának nem lenne ugyanennyire releváns.

 • Badonkadonk2018. február 12., hétfő 01:45

  "De ha le lenne írva előre hogy mondjuk a következő egy évben havonta mennyi időt fog eltölteni pókerrel és mennyit fog havi szinten nyerni-bukni, ami ha nagyon negativ, akkor biztosan nem játszana."

  Már az első kommentednél akartam szólni, hogy nagyon általánosítasz (valszeg mivel magadból indulsz ki), de arra még azt mondtam egyefene. Viszont ennek az állításnak már tényleg köze nincs a valósághoz.

  A blogposzton egy ideig csak mosolyogtam: ne bántsunk senkit, legyünk boldogok, ne szorítsuk annyira a kötelet, értem én, elfér. Viszont mikor a Teréz anyához érkeztünk, konkrétan szörnyethalt bennem minden lol.

 • hokuszpoker2018. február 12., hétfő 03:25
  avatar

  Badonkadonk:
  "Már az első kommentednél akartam szólni, hogy nagyon általánosítasz (valszeg mivel magadból indulsz ki), de arra még azt mondtam egyefene. Viszont ennek az állításnak már tényleg köze nincs a valósághoz. "
  Mi a valóság?

  Úgy gondolod van olyan ember akinek elmondod hogy havi bontásban hogy mennyit fog bukni forintra előre valami égi csoda folytán és mégis megtenné? Mi a motivációja ha tudja, hogy tényleg ez lesz?
  Én mondjuk azt tudom elképzelni, hogy valami más előnye származik belőle, mittudomén levarrhatja az osztólányt vagy ilyesmit. De hogy valaki előre tudja hogy éves szinten mondjuk bukik egymilliót és mégis belevágna? Tényleg érdekel.

 • Badonkadonk2018. február 12., hétfő 08:38

  Eleve a megközelítés - megmondod előre, mennyit fog bukni - teljesen kivitelezhetetlen (ebben egyetértünk), de csak a példa kedvéért tegyük fel, hogy valami ilyesmi tényleg lehetséges. Emberek sokszor úgy sportfogadnak, szerencsejátékoznak, hogy a havi fizuból előre kiosztott pénz van rááldozva. Sokszor tudják mennyit buknak havonta, mégis csinálják tovább. Miért?

  Hát mert izé, felelőtlenek, idióták? Duh? Vagy mert "ha nem erre költöm el, valszeg elinnám, akkor meg már inkább ez". Mert függők?

  Esetleg számukra ez szórakozás? Miért van az, hogy a The Fast and the Furious filmekből ki lehet hozni 8-10 részt úgy, hogy valszeg még a leglassabbak is sejtik olyan 3 rész után, hogy mi lesz a koncepció a következőben?

  Ahogy mondod is, esetleg ott az ábránd, hogy majd saját maguk is nyerők lesznek, adjaég esetleg ebből fognak élni. Az már más kérdés, hogy ez szinte kivétel nélkül, tényleg csak ábránd marad. Az már megint más kérdés, hogy ez kinek a felelőssége.

  Hadd ne folytassam, nem ér ez ennyit.

 • Mykee2018. február 12., hétfő 11:10

  Szerintem a yoga remek mental coaching eszkoz. Mindenkinek ajanlom akitol nem all tavol a gondolat hogy kiprobalja, hasznalja.

 • sebietienne2018. február 14., szerda 15:24

  Hello!.....ha már így a témánál vagyunk :-) mert, hogy olyan sokrétüek vagytok......erre mondjatok valami használható okosságot... egy pokertracker 4 próbaverzióval küzdöm, de elakadtam.Biztos rohadt egyszerü, de a PS-t valahogy nem tudom összehangolni, minden mást betölt amit nem is akarok.Az a jó, hogy van egy nagy csomó infó a neten, hogy kell kezelni a PT4-t (amikor már bent van az összes adat, leosztás), de egyet sem találtam ami bemutatná hogy kerül be a cucc a helyére!!!???....Pl. Lecsonak is van itt a PA-n pár vidaója szuper jók, de ott se találom ami kellene. Keresek olyan játékost aki ezt meg tudná mutatni.....vagy talán ehhez egy számítógép szaki kellene?... Itt élek bécsben és itt keresek valakit ezzel kapcsolatban. Várom válaszotok, üdv. sebietienne

 • JociBalboa2018. február 15., csütörtök 02:47

  sebietienne itt kellene érdeklődnöd - nem egy blogbejegyzésnél .. - : http://www.pokerakademia.com/vBulletin/szoftverek/20002-poker-tracker-4-a.h tml

Ha hozzá szeretnél szólni, lépj be! vagy regisztrálj!