Függőség és racionalitás

2023. szeptember 22., péntek 20:11
De miért, hogy csak a mental coachok – bizonyos szempontból talán tényleg problematikus - tevékenysége képes alig kezelhető indulatokat kiváltani a fórumon? Én magam sokkal elszomorítóbbnak találom némely hivatásos pszichológus megnyilvánulásait. Pl. annak a Demetrovics Zsoltnak a szerencsejáték-függőségről alkotott vélekedését, aki pedig egészen biztosan birtokában van mindama végzettségeknek, amelyek hiányát rendkívül szigorúan szokás számonkérni a mentál-trénereken. Továbbá mérget vennék rá, hogy Demetrovics háromnál, de még harmincnál is sokkal-sokkal több könyvet elolvasott a témában, ráadásul alkalmasint a szándékai is teljesen rendben vannak: segíteni szeretne másokon. Ennek megfelelően a társadalmi megbecsültsége is jóval magasabb, mint a legtöbb motivációs tréneré. Pontosan emiatt van, hogy sokkal nagyobb gond, ha olyasmit állít több ízben is ellentmondást nem tűrő határozottsággal, ami – úgy érzem – egyáltalán nem felel meg a valóságnak.

Pár hete különös vita fórumává lett egy patinás magyarországi hetilap, amely főként az élettel és az irodalommal foglalkozik. A polémia úgy indult, hogy egy kiváló irodalmár megosztotta gondolatait az alkoholizmusról. Ezek a gondolatok – szó se róla – kissé távol álltak a mainstreamtől, ugyanakkor – vitatathatatlanul – súlyos értékítéletekkel voltak megterhelve. Csak illusztrációként néhány ezek közül: „[Az alkoholisták] megbízhatatlanok, kiszámíthatatlanok és hamiskodásra, öntudatlan hazudozásra, szélhámosságra hajlamosak. (…) Az alkoholista abszolút egocentrikus, hiányzik belőle az empátia, (…) eljuthat odáig, hogy kisistennek érezze magát, miközben a poklok útját járja, ámde nem képes senkit sem kirángatni onnét, ellenkezőleg, mélyebbre tapossa a szenvedőket.

Nem csoda, hogy a provokatív szövegre hamarosan hasonló élességű válasz született. Az alkoholizmustól érintett, anonimitását megőrző szerző már írásának első mondatával kifejezi mélységes megbántottságát és felháborodását. „…[A]z alkoholizmus a tudomány mai állása szerint betegség” – írja, - „nem egy vidám választás eredménye” - márpedig egy olyan publicisztika, amely beteg embereket bélyegez meg „szakmailag téves, emberileg viszont sajnos nagyon gonosz.” Közéleti vitáinkra egyébként egyáltalán nem jellemző módon a hangnem ezután már nem durvult tovább: az eredeti cikk szerzője egy rövid reakcióban megkövette mindazokat, akiket írásával megbántott, és ezzel a dolog véget is ért.

Demetrovics mindenesetre mintha ott folytatná, ahol a névtelen levélíró abbahagyta:

Ennek (mármint a szerencsejáték-függőségnek) semmi köze nincs az értelemhez.” – szögezi le rögtön a beszélgetés elején, majd így folytatja: „Pontosan úgy nincsen köze hozzá, mint az alkoholizmusnál, vagy bármilyen más addikciónál. (…) Ezek mindegyike betegség.  Nem arról van szó, hogy racionális mérlegelek, és azután döntést hozok. A betegségem olyan, hogy ezek a kontrollfunkciók nem működnek. (…) Maga a betegség felülírja a rációt. (…) Éppen ezért, fontos, hogy tudjuk, hogy ez betegség, és ezzel szakemberhez kell fordulni, nem pedig morális gyengeségre vagy akaratgyengeségre gondolni.” – és így tovább, és így tovább.

Természetesen az igaz, hogy a tudomány mai állása szerint a szerencsejáték-függőség éppúgy, mint az alkoholizmus - betegség. Ennek a trivialitásnak a kimondása azonban önmagában egészen biztosan kevés ahhoz, hogy eldöntse a kérdést. A tudomány már csak olyan, hogy időről-időre újra szokta gondolni önmagát. Mást ne mondjak hirtelen: a homoszexualitás még a múlt század hetvenes éveiben is szerepelt a mentális betegségek hivatalos katalógusában, a DSM-ben.

Továbbá, az ember nehezen fogad el igaznak olyan tudományos kijelentéseket, amelyek szöges ellentétben állnak saját, megélt tapasztalataival. Márpedig a függőség tekintetében érintettnek mondhatom magam: bár - szerencsére - nem a játékszenvedély vagy az alkoholizmus vonatkozásában. Ami az utóbbit illeti: világéletemben pocséknak találtam a szesz ízét; ami pedig az előbbit: azt hiszem, számomra sokkal nagyobb örömöt jelent a sikerélmény, amit néha kártyázás közben megélek, mint az a – nem különösebben jelentős – pénzösszeg, amire ezenközben szert teszek.

Hanem a nikotinnal már egészen másként áll a helyzet. Több mint két évtizeden keresztül voltam a cigaretta rabja, fegyház fokozatban – így hát jól ismerem a függőség állapotát. Mai eszemmel különös érzés visszagondolnom egykori önmagamra: egészen meghökkentőnek találom, hogy ilyen hosszú időn keresztül ennyire esztelenül cselekedtem. De, mindenesetre, semmiképpen sem gondolnám, hogy ez idő alatt végig beteg lettem volna.

Elismerem, persze, hogy vannak hasonlóságok a függőség és a betegség között: pl. mindkettő rontja az életminőséget, vagy általában sok fájdalommal jár együtt, nem feltétlen elegendő az elhatározás ahhoz, hogy ez ember megszabaduljon ezektől stb. Ugyanakkor van egy lényeges vonás, amelyben különböznek: és ez a döntés jelentősége. Úgy értem, függőségem évtizedei alatt, minden egyes alkalommal, amikor rágyújtottam: én magam döntöttem arról, hogy ezt megtegyem. Volt, amikor erős sóvárgás motiválta ezt a döntést, máskor – gyakrabban - csak az unalom, vagy az a ködös remény, hogy kapok valamit a cigarettától, amitől jobban fogom érezni magam – de akárhogy is, mindig én intéztem így a dolgot. Ezt viszont más, „hagyományos” betegségeimnél sosem figyeltem meg, pedig szép számmal akadtak ilyenek is. A vesegörcsöm, például, sohasem kérte a hozzájárulásomat megjelenése előtt (kötve hiszem, hogy bármikor is megadtam volna neki); vagy, gondolhatjátok, a tüdőgyulladásom sem úgy múlt el, hogy egyszer csak elegem lett volna az állandó hőemelkedésből.

Igaz, hogy nem szavakon fordul meg a világ, de ebben az esetben, úgy érzem, sokkal súlyosabb dologról van szó, mint holmi stilisztikai tévedésről. Ez a betegség-metafora ugyanis túlságosan hézagmentesen illeszkedik e szomorú kor szellemiségéhez: vak szenvedélyeinknek, ösztönös késztetéseinknek megmásíthatatlanul kiszolgáltatott lényekként a legjobban tesszük, ha nem is áltatjuk magunkat önállóságunk illúziójával. Az ember az esztelen cselekedeteiért éppoly kevéssé felelős, mint mondjuk azért, hogy gyakran tüsszent, amikor influenzás. Racionalitásunknak koránt sincs akkora hatóereje, mint a régiek gondolták: és így bizony a szabadságunk is sokkal korlátozottabb, mint azt a múltban naivan képzeltük önmagunkról.

Azt persze, nem tudom megmondani, hogy pontosan meddig terjed az ember döntési szabadsága, de abban egészen biztos vagyok, hogy a divat múlékony dolog. A filozófiai divatok is éppolyan gyakran változnak, mint mondjuk a trendi hajviseletek: abból az esetlegességből, hogy mostanában történetesen éppen ezt hordják, túlságosan messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni. Mert ráadásul abban is egészen bizonyos vagyok: a szenvedélyek és a racionalitás viszonya alapvetően filozófiai – és nem pedig pszichológiai – kérdés.

Nemcsak egy ember, de olykor egy egész közösség is cselekedhet hosszú időn keresztül irracionálisan: hozhat újra is újra esztelen, vállalhatatlan, ostoba döntéseket. Legfőképp szerencse dolga, hogy mennyire lesznek súlyosak a következmények, amit tévelygéseiért a jövőben majd viselni lesz kénytelen. Ne mentsük fel egy ilyen ország polgárait a tetteikért viselt felelősség alól azzal, hogy betegnek nevezzük őket!

Hozzászólások

 • lecso102023. szeptember 24., vasárnap 14:17
  avatar

  Jól értem, azzal (nyugtatod magad) magyarázod a szenvedélybetegsége(i)d, hogy ma már egyes betegségeket/degeneráltságot igyekeznek normálisnak beallítani, bármennyire is természetellenes az, valamint hogy az választásokon szavazók nagyobb aránya oda szavazott, ahova?

 • VrTq012023. szeptember 24., vasárnap 15:03

  Nem egészen értem a kérdést.

  Amit el szerettem volna mondani, az az, hogy szerintem az addikció nem betegség. Rossz dolog, természetesen, de hát nem minden betegség, ami rossz dolog. Pl. rossz dolog az igénytelenség, a földhözragadtság, a kapzsiság, az ápolatlanság stb is - de ezek egyike sem betegség.

  Aki rendszeresen irracionális, rossz, ostoba döntéseket hoz, az persze nagyon helytelenül cselekszik, és alkalmasint nagyon megnehezíti a saját - és olykor mások - életét, de nem beteg. És természetesen ugyanez a helyzet akkor is, ha egy közösség cselekszik így: képzelj el egy országot, ahol az emberek évtizedeken át következetesen - kényelemszeretetből, félelemből, vagy egyszerűen, mert restek végiggondolni dolgokat - irracionálisan, saját jobbik eszük ellenében döntenek. Én ennek az országnak a polgárait sem nevezném betegnek: rendkívül meggondolatlannak viszont igen, hiszen - éppúgy, mint egy szerencsejáték-függő, vagy mint egy alkoholista - saját és gyermekeik jövőjét teszik tönkre.

 • lecso102023. szeptember 24., vasárnap 15:59
  avatar

  Tehát szerinted a függőség nem betegség. Írod ezt dohányosként és szerencsejátékosként. :)
  A függők "rendszeresen irracionális, rossz, ostoba döntéseket hoz"-nak, ezt le is írtad. Más magyarázat nincs is a tevékenységükre, mint az, hogy nem a saját akaratukból teszik, és közben még teljesen tudatában is vannak a ténnyel, hogy ez amit tesznek, káros önmagukra. Mégis megteszik. Ez teljesen természetellenes, simán ráhúzható, hogy betegség. Az is.

 • kohagyma2023. szeptember 24., vasárnap 16:35

  Nagyon jó írás! Tetszett!
  A betegség szó meg igen sok jelentéssel bír, valamint tény, ha a függő elhiszi, hogy az csak egy egyszerű betegség, akkor sokkal könnyebb élete lesz, semmilyen felelősség sincs rajta, beteg, viszont én is úgy gondolom, hogy ennyire azért ez nem egyszerű!

 • aggressivepostflopcbet2023. szeptember 24., vasárnap 19:21

  lecso10, te például elhiszed, hogy betegség a kormánypártiságod, vagy tagadod?

 • lecso102023. szeptember 24., vasárnap 19:36
  avatar

  Az én kormánypártiságom a te feltételezésed.

 • Gizdalord2023. szeptember 25., hétfő 00:11
  avatar

  Ha akarat gyengeséből függővé válok, mert mondjuk eddig 15 évig játszottam rulett gépek mellett a pókert és volt bennem tartás, hogy ne üljek le játszani, de most elkezdtem akkor hirtelen megbetegedtem? Vagy inkább tudatos választásaimnak szenvedem a következményeit, és raktam magam a függőségbe.

  Én értem, hogy a függőség egy betegség, de mindenkinek vannak eszközei, hogy lépéseket tehessen, hogy ne essen bele, vagy ha bele fele megy megálljon, vagy ha benne van el kezdjen kijönni belőle.

  De senki nem úgy ébred hogy egyszer csak full degen függő, annak van egy folyamata amire 0-10 ig szinten valahol tudatába van az ember, és egészen kivételesen ritka amikor ez a szám 0 lenne. Mint az elhízásnál is. Ott is van egy folyamat, amit megelőzni meg lehet akaraterőből, és utána vissza lehet fordítani akaraterő plusz egyéb segítségek álltal.

  Amennyiben ezek nem akaraterő kérdései, megkérdezném, hogy akkor mi az akaraterő, és mi alapján van pont ez az említett két téma leválasztva róla?

  Tehát nem azt mondom, hogy ne mentál betegség lenne a gambling vagy alcohol vagy food addiction, hanem azt, hogy azt nem elkapod, hanem magadnak okozod és rakod magad bele és fokozatosan válik betegséggé, és tehetsz egyre kevesebbet ellene magadtól DE te vagy az okozója és senki más!

  A függőség orvosi definíciója valami olyasmi amúgy, hogy minden aminek a folyamatos folytatása árt a fizikai, szellemi vagy szociális életed minőségének.

  Arra pedig, hogy "nem feltétlen elegendő az elhatározás ahhoz" annyit írnék kiegészítésnek, hogy de elengedhetetlen lépése!

  "Igaz, hogy nem szavakon fordul meg a világ" ez pedig nagyon nincs így. a szavak azok amik a gondolatoknak formát adnak. Szó szerint minden a szavakon múlik a világban.

  Ez az egész ami ellen te is vagy, az elmúlt max 10 év narratívájába illik bele, miszerint mindenki mindig mindenkor és mindenhol áldozat.

 • VrTq012023. szeptember 25., hétfő 13:02

  Egyetértek veled Gizda: ennek a betegség-metaforának lehet köze az áldozat-kultuszhoz, ahogyan valószínűleg ahhoz is, hogy manapság hajlamosak vagyunk alábecsülni az autonómiánkat, és túlhangsúlyozni a külső tényezőktől való determináltságunkat. Továbbá hálás is vagyok neked amiért – nyilvánvalóan – figyelmesen olvastad el az írásomat, és tényleg arra reagáltál, amiről szó volt benne. Számomra, az efféle internetes kommunikációknak, tudod, a legkiábrándítóbb vonása éppen az, hogy legtöbbször az egész süketek párbeszédéhez hasonlít: a hozzászóló mintha még csak át se futná a cikket; néhány kulcsszó ragadja meg a figyelmét, és – menő szóhasználattal élve – triggereli a válaszolásra. Mélységesen elszomorító látni az ilyesmit: valószínűleg még soha a történelemben nem állt ennyi eszköz rendelkezésünkre a kommunikációhoz – de mit ér az egész, ha legtöbbünkben annyi türelem sincsen, hogy legalább meghallgassuk, amit a másik mond?

  Abban is lehet valami, hogy a szavak bizonyos helyzetben nagy jelentőséggel bírnak, bár az én intuícióim azt súgják, egy kicsit azért túl van dimenzionálva ez a dolog. Elismerem, hogy dumával (menő szóhasználattal élve: marketinggel vagy propagandával) egy darabig el lehet fedni dolgokat, vagy félrevezetni másokat – de azért, hosszabb távon mégiscsak a valóság az, ami számít. Akármilyen szép szavakkal is festem le kívánatosnak a sz*rt, azért amikor az ember tényleg kapcsolatba kerül vele, egyből levágja, mi a helyzet.

  Fontos az elhatározás a leszokáshoz, ezt is aláírom. (És ebben is különbözik a „hagyományos” betegségektől. Én pl. emlékszem, gyerekkoromban olykor kifejezetten nem akartam meggyógyulni – mégis lement a lázam. Így aztán nem is úsztam meg a dolgozatírást.) De az akarat, önmagában, valószínűleg nem elegendő hozzá.

  Nem túl szerencsés helyzet, persze, olyasvalakivel vitatkozni, aki maga már nincs jelen a beszélgetésben; márpedig, gondolom, Demetrovics nem követi ezt a beszélgetést. De számomra pl. az is homlokegyenest ellentétesnek látszott a tapasztalataimmal, amikor arról beszélt: a függő maga is tudja jól, hogy rossz az, amit csinál; éppen ezért hatástalan itt mindenféle racionális érvelés. Ez az én esetemben biztosan nem így történt: meglehet, azt persze tudtam, hogy a dohányzás káros az egészségre, és komoly kockázatokat hordoz magában – azt viszont nem tudtam, hogy ugyanakkor semmiféle jótékony hatása nincsen. Megtévesztett az illúzió: úgy gondoltam, képes megnyugtatni az embert, segít a koncentrációban, és az eufória, amit a cigaretta olykor ad, valódi - nem pedig csupán a kínzó nikoténéhség megszűntének öröme.

  Engem – úgy gondolom – pont ezek a felismerések segítettek a leszokásban, és nem pedig az, hogy különösebben le akartam volna szokni. Ami azt illeti, ha valamiről az ember belátja, hogy rossz, akkor már egyáltalán nincs szüksége akaraterőre ahhoz, hogy ne tegye többé meg. Semmiféle akarati erőfeszítésre nincs szükségem ahhoz, hogy – teszem azt – ne üssek most egy hatalmasat kalapáccsal a hüvelykujjamra.

 • Gizdalord2023. szeptember 25., hétfő 15:04
  avatar

  " Mélységesen elszomorító látni az ilyesmit: valószínűleg még soha a történelemben nem állt ennyi eszköz rendelkezésünkre a kommunikációhoz – de mit ér az egész, ha legtöbbünkben annyi türelem sincsen, hogy legalább meghallgassuk, amit a másik mond? "

  Erre a kérdésedre szerintem relatív egyszerű a válasz. A consumer világ amibe élünk, elhitette mindenkivel, hogy milyen fontos ember mert a fogyasztó a legfontosabb. Aztán ahogy írod fingásig vannak lehetőségek odaböfögni a szarságodat bárhová, miközben el van veled hitetve, hogy te vagy mindennek az alfája és omegája, és a világ csak azért van, hogy te létezhessél. És ilyenkor aztán felkérdezed ezeket a barmokat (most én nem az itteni topic-ra gondolok, hanem saját topicjaimban megjelenő nyomorultakra célzok) és nem tudnak oda böffenteni semmi jelentőset, majd gyorsan kivonulnak a "párbeszédből" mert immáron kiélték magukat, és lassan szembesülniük kellene valamivel amivel nem szeretnének.

  Ilyen visszafejlődött világhoz vezet ez, igaz nem minden téren, mert amíg ez a játék a végtelelnségig tud zajlani online, a valóságba azért visszacsattannak ezek a dolgok és általába nem is mernek felkérdezni az ilyenek, vagy ha meg is teszik utána szembesülniük kell ha hülyeséget mondanak, mert a valóságban nem futhatnak el a válasz és a kérdések elől :)

  Ezért szoktam erőltetni, amikor valaki nagyon belém akar állni, de látványosan ignorálja a pontjaim jelentős részét, hogy akkor gyere dumáljunk már szóba, ha nem is személyesen, mert az írásos kommunikálás vita levezetésére nagyon haszontalan, lassú és kontra produktív. 3 nap írkálást meg lehet beszélni max 15 percben szóban.

 • Gizdalord2023. szeptember 25., hétfő 15:10
  avatar

  "Abban is lehet valami, hogy a szavak bizonyos helyzetben nagy jelentőséggel bírnak, bár az én intuícióim azt súgják, egy kicsit azért túl van dimenzionálva ez a dolog. Elismerem, hogy dumával (menő szóhasználattal élve: marketinggel vagy propagandával) egy darabig el lehet fedni dolgokat, vagy félrevezetni másokat – de azért, hosszabb távon mégiscsak a valóság az, ami számít. Akármilyen szép szavakkal is festem le kívánatosnak a sz*rt, azért amikor az ember tényleg kapcsolatba kerül vele, egyből levágja, mi a helyzet. "

  Ehhez azt tenném, hogy én ennél fundamentálisabb szinten gondoltam a szavak, gondolatot meghatározó szerepére. Illetve érintőlegesen bedobnám, hogy nem véletlenül megy akkora csata a wokeizmusba a szóhasználatról. Tilteni akarnak rengeteg kifejezést, és megkövetelni rengeteg másikat, illetve folyamatosan találnak ki új szavakat és létező szavaknak pedig eltulajdonítják a jelentését pl: Victim, survivor stb.
  Rosszul vagyok pl a "abuse survivor" meg "rape survivor"-tól. Mert rape-be nem hal bele kb senki, és akkor jönnek azzal, hogy de a stressz, a trauma, a mentál cucc ami majd öngyilkosságba kerget (adat kb nulla), és én meg erre azt mondom, hogy akkor én meg love survivor, vagy female rejection victim vagyok, mert szerintem abba több csávó halt már bele, hogy visszautasították, mert utána öngyi lett, vagy tönkretette az életét....és nem fogják fel, hogy ez a közvetettség amit bele akarnak erőltetni, olyan szinten tágítja ki a dolgokat hogy értelmét veszik a szavak. Lehetek séta túlélő, mert bár a sétálásba senki nem halt bele, de séta közbe rengeteg dolog történhet amibe bele lehet halni.
  Jó ez most egy kis rant volt a részemről off topic kissé :)

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 10:01

  törölve lett 2 blog is ami mentál coachokról indult, ekkora hatalma van a backing groupoknak vagy ekkora az akadémia érdeke, nem tudom hogy az ügyben miért nem lehet szólásszabadság, viszont folytatjuk facebookon vagy más szabad blogoldalon !

 • Admin2023. szeptember 26., kedd 11:32
  avatar

  Sziasztok!

  A blogbejegyzéseket a szerzők tartalmának tekintjük, amit saját hatáskörben törölhetnek, vagy kérhetik azok törlését.

  Mindkét említett esetben a bejegyzések szerzői döntöttek a törlésről.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 12:38

  ja István akit ismerek, mondta h ok nélkül tiltottátok és nem kért ilyesmit, miért kamuztok ???

 • banoster2023. szeptember 26., kedd 13:28
  avatar

  Becsicskítottak minket a backingek :D

 • Admin2023. szeptember 26., kedd 14:03
  avatar

  Ebben az esetben valóban csak az egyik bejegyzés szerzője kérte a blog törlését. A másik bejegyzés, illetve a szerzője minősíthetetlen stílusa és személyeskedés miatt került törlésre/bannolásra.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 14:12

  akkor a hozzászolásait töröljétek de a vitatémát ne! Szeretnénk beszélgetni róla, és Wasp felé volt kérdésem Márk blognál, vártam volna a választ. Ez így ebben a formában ahogy "moderáltatok" nyilas, vagy kommunista időket idéző undorító tett volt... cenzúra netovábbja. A hazugság az okokról pláne. Akárhány blog lesz mentálcoachokról ti mindet cenzurázni fogjátok ? ráadásul pokerjátékosok átveréséről volt szó. Valaki írta itt pont az egyik blog alatt hogy minden átverésre irányuló dolgot a multban és most is támogat az akadémia. Hülyeségnek hittem, de látom hogy igaz ! Na elengedem, letojom innentől.

 • banoster2023. szeptember 26., kedd 14:25
  avatar

  Kultúrált hangnemben nyugodtan kifejtheted a véleményed akár itt is. Az Akadémia számos alkalommal adott teret olyan tartalmaknak, amelyek a játékosok védelmére irányultak, többek közt átverésekkel kapcsolatban. Ezek a tartalmak a mai napig elérhetőek, és nem is kell messzire visszalapozni ilyenekért.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 14:38

  Wasp és Márk felé, sajnos Gizda véleményeit és kérdéseit nem tudtam kifotózni, itt az enyém: https://gyazo.com/f0746c254e35b59ce2eb4ea1e07a0990

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 14:42

  Wasp felé sem az összes most nézem, sajnos nincs meg mind, jól sikerült a cenzura, mindegy ugysem válaszolna, mivel tényekkel nehéz vitatkozni és sem a Psharkra sem Márkra nem vetne jó fényt. Ők kikérték a személyeskedést, ellenben Atát elkezdték gyalázni. Szóval kettősmércét érzek. Nekik szabad konkrétan név szerint azt, amit másnak utalva is tilos. Sőt a kritika nekik már személyeskedéssel egyenlő

 • Báló Márk2023. szeptember 26., kedd 14:56

  Senki nem gyalázta Atát, csupán leírtam a korábbi eseményt ami miatt neheztél rám, hogy neki még "véletlenül se kelljen megkezdeni a kommentelgetést."

  Tehát, amikor Gizdalord "fasszopónak" nevezte Waspot, akkor nem személyeskedést. Nehéz felfognom ezt a gondolkodást.

  "Undorodom attól a személyeskedéstől, amit egyes embereknél tapasztalok, főleg, hogy ezt az én bejegyzésem alatt teszitek meg, aminek a továbbiakban nem fogok teret adni semmilyen formában."
  Magamat idézem és itt hagyom, hogy miért került törlésre a bejegyzésem, ilyen alpári és minősíthetetlen stílust nem vagyok hajlandó tovább tolerálni.

  Itt hagyok nektek egy nagyon fontos bekezdést, amit egy ügyvédi oldalról másoltam ki. A továbbiakban, ha nem sikerül befejezni a rágalmazást és a becsületsértést, akkor új szintre emelhetjük a beszélgetésünket és folytathatjuk mindenkivel személyesen, ennek megfelelően előteremtett körülményei között.

  "Nem szabad elfelejtenünk, hogy a facebook, az internetes blogok, vagy akár egyes cikkekhez fűzött kommentek ugyanúgy nagy nyilvánosságként minősülnek a jogban, mintha fizikailag is egy térben lennénk több száz emberrel. A rágalmazást nem csupán szóban, hanem internetes fórumokon, közösségi oldalakon is el lehet követni, utóbbi esetben a bizonyítása is jóval könnyebb, hiszen írásos bizonyíték van az elkövetésre, amely lementhető, utóbb könnyen rekonstruálható. Az elkövető sok esetben bele sem gondol mondatai következményeibe, pedig a rágalmazás vétsége akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, és a cselekmény elkövetése még súlyosabban minősül, ha az elkövető aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva követi el."

  Az utóbbi napok során kevés egy kezem, hogy megszámoljam hányan illettetek olyan jelzővel, ami ezt merőben kimeríti.

  (FigyeljHaverhez hasonlóan én is kimentettem pár hozzászólást.)

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 15:32

  Szerintem az hogy töröltetted kritikák miatt a posztodat az gyávaság a részedről.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 15:38

  Ahogy itt az egyik kommentelő említette a törölt blognál, a csalók szoktak bírósággal fenyegetve vitát kerülni. Ata neheztel rád. Akkor máris van referenciád csak negatív :-) . Gizdalord szerintem szívesen áll bíróság elé és védi meg magát sikeresen. Mellesleg ezer ilyen fórum van még ahol durvábbakat mondanak és egyikből sem láttam még bíróságot. Ha pedig sértve érzed magad bizonyos állítások kapcsán az csak azért lehet mert igaz. Ugyanis általában a hamis állításon mosolyogni szoktunk és lepörög. Már akinek tiszta a lelkiismerete :D .

 • Báló Márk2023. szeptember 26., kedd 15:44

  Ha a szomszédom neheztel rám, az is negatív referencia?

  Mint írtam, a bejegyzést azért töröltem, mert a “fasszopzashoz” végleg nem adom a nevem. Ha láttad, akkor már több napja pár kedves ember illetett bizonyos alaptalan jelzőkkel, mégsem töröltem.

  Szuper tiszta a lelkiismeretem, megnyugtatlak. Viszont itt az ideje, hogy az évek óta tartó kitartó munkassagotok, miszerint mindenkit pocskondiáztok, végre következményekkel is járjon.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 15:52

  gyáva duma, a kommentet ki lehet törölni és megindokolni hogy miért törölted. Szurkolok neked, megjegyzem rá fog menni a gatyád is a bíróságra mert nem fog igazat adni neked.

  Amúgy miért nem próbálkozol meg a távgyógyító vagy jós szakmával ahol küldöd az ügyfeleknek a pénzenergiát ? ugyanannyi referenciád lenne arra is, én is hasonló szavakkal illetem a csalókat csak magamban és nem írom le, viszont a kérdések amik ignorálva maradtak okkal, azok 90%a jogos volt a blog alatt

 • VrTq012023. szeptember 26., kedd 16:09

  Gizda, ez a "female rejection victim" kifejezetten szellemes, tetszett! Ahogyan máskor is több ízben érdekesnek találtam, amit írtál. Eredeti gondolataid vannak, és rendszerint szenvedélyesen is érvelsz mellettük.

  Azt, hogy a mental coach témában igazad van, vagy sem, azt viszont nem tudom megítélni, hiszen én - veled ellentétben - sosem voltam se backelt, se backer.

  Ám abban biztos vagyok, hogy némely komment stílusa vállalhatatlan és elfogadhatatlan. Még, ha mindenben igazad is van, és éppen a patás ördöggel vitatkozol, akkor sem küldheted el őt, - így ezekkel a szavakkal - a halál f*szára.

  Egyrészt mert nagyon kontraporduktív: hiszen nekem pl., akinek az egészhez semmi köze, az fog feltűnni, hogy az egyik fél f*sszoopózik, a másik meg tartózkodik ettől. Ez pedig előítéleteket ébreszt bennem, és nem a f*sszopózik irányába hajlót.

  Másrészt az elvek szintjén sem vállalható dolog közönségesnek, trágárnak lenni. Éppen az előző hozzászólásodban írtál arról, hogy a szóhasználat befolyásolhatja a gondolkodást. Ha igazat adok neked ebben, akkor ebből bizony az is következik, hogy aki csúnyán beszél, annak a gondolkodása is csúful eközben.

  Igaz, hogy ebben a korban és ebben az országban egyáltalán nem számít különlegesnek az ilyen hangnemű megszólalás. Ha úgy tetszik: ez a normális, hiszen, lassan ez lesz a norma, ez az átlagos. De hát te is jól tudod, hogy nem mindig akkor jár el helyesen ember, ha a többséget követi.

 • Gizdalord2023. szeptember 26., kedd 17:19
  avatar

  @Admin, hogy az annyába lenne az övé a téma körül történő sok tíz oldalnyi beszélgetés és komment?!

  Ha törölni akarja a bejegyzését szedje azt ki, de a kommenteket is így nullázni. Szánalmas és sokat elmond az emberről.

  Én is kifényképeztem a sajátom elővigyázatosságból mert szépen lejáratta magát az a majom backeres. Szépek vagytok

  "Kultúrált hangnemben nyugodtan kifejtheted a véleményed akár itt is. Az Akadémia számos alkalommal adott teret olyan tartalmaknak, amelyek a játékosok védelmére irányultak, többek közt átverésekkel kapcsolatban. Ezek a tartalmak a mai napig elérhetőek, és nem is kell messzire visszalapozni ilyenekért. "

  Max kitörli a szerző, vagy kitörlitek ti valamilyen mondva csinált indokkal. Én is befejeztem itt mindent tényleg. Már alapból nem nagyon akartam postolgatni a blogomat, de jól láthatóan itt mindenkinek úgy kell ugrálnia ahogyan az fentről fütyülve van.

  Állandóan azzal jöttök, hogy nem megfelelő hangnemben beszélek. Amikor úgy teszek akkor előjön valami teljesen más indok, hogy miért kell törölni, tök mind1 mit csinál az ember. Ráadásul az ember a saját szarjában had beszéljen már úgy ahogy akar, mert nem vagytok törvény felett állóak. Vagy írjátok le legalább őszintén "nekünk nem teszik amit ír és sérti az érdekünket ezért nem engedjük" legalább őszinték lennétek.

  @Bréló Márk Nem neveztem fasszopónak te hazug ember! Azt mondtam, hogy bekaphatja a faszom meg hogy megcsókolhatja a seggem. Kár hogy ki lett törölve mi? Így hazudozhatsz tovább...ki is törölte ki...jaaa várjál te.
  Van egy rossz hírem, el van mentve képbe! Tényleg ennyire hülyének néztek mindenkit magatok körül!
  Ráadásul TE VOLTÁL AZ AKI A CSALÁDOMAT KEZDTE EL CÉLOZNI!!!! tücsökciripelés mindenhonnan!!!
  Szánalmas!

  Ja ez neked szól külön Márk: Ha ügyvéddel jösz majd mondom azt amit te mondtál abban a bizonyos 2016-os balhéban, ami miatt törölve lett a szutykod: "elvették a telefonom, nem én voltam"

 • Gizdalord2023. szeptember 26., kedd 17:32
  avatar

  @VrTQ01
  Miért ne tehetném? Erről szól a szólás szabadsága. Pontosan azt küldök el a halál faszára akit akarok. Az max nem tetszik majd neki, vagy bárkinek. Attól még megtehetem. Ez a lényege!

  Sose értettem ezt a kettős mércét. Egy csaló milliókat lophat emberektől, snake oil salesman formában, de ha azt mondják rá, hogy buzeráns csaló akkor rögtön rajtam van a reflektorfény mert megnevezem azt amit senki nem mer, de mindenki gondol! Még jó, hogy úgy beszélek ahogy akarok! Még jó, hogy nem más fogja meghatározni, hogy mit mondhatok és mit nem! Ráadásul megkértelek volna, hogy nézd vissza, hogy ki kezdte a személyeskedést, csak hát törölték ezek a morálisan feljebb álló lények...mert azok így szokták konduktálni a dolgokat

  Mind a kettő esetben a két jómadár a Wasp meg a Márk. Mind a kettőben! Kifejezetten kultúráltan érkeztem és lettem ignorálva, majd a perzisztens kérdéseim miatt, átváltott mind a kettő személyeskedésbe. Márk a családomat kezdte el behozni a képbe miközben engem szapult, meg lenyomizott több ízben és formában a Wasp meg 7 különböző alaptalan és rosszindulatú feltételezésbe vágott, amire a saját hangnemébe reagáltam....de én vagyok a fasszopó!

  Amennyiben egyetértünk abban, hogy a szavak és szóhasználat befolyásolja a gondolkodást, úgy egyet kell értünk abban is, hogy azok korlátozása a gondolkodást és az önkifejezést korlátozza. Ezért sántít minden amit írsz. Ezért van az, hogy a Woke movement compelled speech törvényeket hoz, és kényszeríteni próbálja az embereket törvény hozatalon keresztül, hogy mit és hogyan kell megnevezni, és ezálltal gondolni is. Erről nem írtam telibe mert nem akartam ezzel még 3 paragrafust írni. Szerintem most nincs igazad, ráadásul aki a külalak miatt eltekint a tartalomtól, és mindeközben a külalakot kritizálja, az hipokrata, és sose érdekelte a tartalom igazán, vagy csak simán nagyon felszínes mert nem érdekli a téma veleje. Könyvet a borítójáról szerű ítélkezés. Aki ilyen, hogy egy forró vitában hajlandó kritizálni a stílust és lezárja azonnal mert "a külső maga az ember" az egy üres héj amibe semmi nincs. És hangsújozom még egyszer mind a két esetben ez a két ... alany kezdett el engem támadni személyeskedéssel és nem fordítva!
  Hol van az igazság?

  Vagy csak simán elhitted, hogy "lefasszopóztam" őket. Várnám a bizonyítékot az állításra.

  Én nem ejtek hamis vádakat mert nem kenyerem. Hazudjam én is tele itt a dolgot, hogy miknek neveztek?

 • FigyeljHaver2023. szeptember 26., kedd 17:35

  Wasp sem vm bátor ember hogy nem reagál, védhetetlent mondjuk nehéz védeni, nyílt titok hogy hogyan veszik le az embereket ezek a csoportok és a mentál coachok. Gizdának javaslom hogy facebookon folytassa, ott legalább nincs ilyen cenzúra, Gondolom nagy haverja az akadémia ezeknek az embereknek, de lehet hogy csak fontos ügyfél, mert be vannak kötve, így érinthetetlenek itt. Külön felhívnám a figyelmet hogy olyan ember beszél ellenük aki képben van, mivel Ata Márk volt csapattársa volt illetve Wasp embere, méghozzá a kezdetektől kb. Lehet h jelenleg 500 megvezetett ember van ott, de mikor kezdtek és 10en voltak, Ata már ott volt. Ha jól tudom jóval Márk előtt. Viszont ő kevésbé értékes, és a véleménye sem ér semmit, mivel nem tol havi 8-10 ezer darabot illetve azért mert egyszer egy bulin részegen randalírozott 7 éve. Valóban emiatt elítélendő és rajta már Márk sem tud segíteni mint mentál kócs, vagy várjunk csak, lehet hogy tud csak dupla órabérért :-) .

 • Gizdalord2023. szeptember 26., kedd 18:28
  avatar

  Megyek FB re holnap ma dolgom van. Én feldobtam PA-nak egy 4es beszélgetést amit moderálhatnak, hogy tisztázva legyen ez a dolog. Podcast formátum. Ha ők nem vállalják szerintem RiverBro szívesen foglalkozna a kérdéssel és ő tényleges semleges fél lenne. Abba kételkedem csak, hogy ez a két másik jellemtelen figura valaha is kiállna egy ilyen beszélgetésbe, mert nem tudnák visszatörölni se meghamisítani, se elterelni a témát.

 • Gizdalord2023. szeptember 26., kedd 18:30
  avatar

  @Figyeljhaver addolj már FB-n vagy discordon pls. Én nem látom ezt a postot XD Jó eséllyel letiltott az illető és ezért nem látom és nincs kedvem másik acc-ot csinálni csak azért hogy lássam.

 • VrTq012023. szeptember 26., kedd 18:37

  Sajnálom, Gizda, de ebben nem értünk egyet. Mármint abban, hogy - mint a szólásszabadság megnyilvánulása - örvendetes dolog volna a nyilvános beszéd fésületlensége. Írtam erről egyszer ( http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/vrtq01/a_moderacio_hasznarol/ ): a szólásszabadság az én értelmezésemben nem valami magában valóan jó és kívánatos dolog, hanem csupán alkalmas eszköze olykor fontos célok elérésének. Jó dolog, ha bármit meg tudunk beszélni egymással; ha mások gondolatait, motivációit meg tudjuk ismerni; ha segíteni tudjuk egymást stb. A szólásszabadság csak addig értékes, ameddig ezen célok szolgálatában áll.

  Amikor Németországban, a nácik lapjában patkányokhoz hasonlítva a zsidókat, a kiirtásukra uszították az embereket, az biztosan nem a tökéletes szólásszabadság örvendetes megnyilvánulása volt, hanem egy súlyosan beteg társadalom rendkívül ijesztő tünete. Tudjuk, mivé lett ez a betegség későbbi stádiumaiban. Hadd utaljak ismét arra, amit te írtál a szóhasználat fontosságáról: valóban, az is szavakkal kezdődött.

  Félre ne érts: természetesen egyáltalán nem gondolom azt, hogy benned is olyan gonosz motivációk dolgoznának, mint a Völkischer Beobachter újságíróiban. De arra igen, hogy hibát követsz el, amikor ennyire közömbös (majdnem azt írtam: igénytelen) vagy stilisztikai kérdésekben. (A mondás, amire utalsz talán: "a stílus maga az ember" "Le style c'est l'homme")

  Nem tudok már utánanézni, hogy ki kezdte a személyeskedést - lehet, hogy a másik fél volt. (Ebben az esetben sem biztos, hogy akkor járunk el helyesen, ha így teszünk aztán mi magunk is.) Tény, csak átfutottam a hozzászólásodat (szó szerint idézni biztosan nem tudom) De arra határozottan emlékszem, hogy jó pár alpári kifejezés szerepelt benne. Egyébként épp ez a körülmény akadályozott abban, hogy jobban elmélyedjek a tartalmában. Még az is lehetséges, hogy nem csak engem.

 • Gizdalord2023. szeptember 26., kedd 18:56
  avatar

  "csupán alkalmas eszköze olykor fontos célok elérésének"

  És ki dönti el, hogy mi a fontos cél?

  "A szólásszabadság csak addig értékes, ameddig ezen célok szolgálatában áll. "

  Kinek az értékrendje a perdöntő ebben az ismét nagyon erősen szubjektív kérdésben?

  A nácis példádat egyáltalán nem értem. Van egy állam aparátus ami ki akar írtani egy népcsoportot és teljes irányításuk van minden felett. Hogy jön ez a szólás szabadságához? Illetve ha ez mondjuk sértené azt szerinted (törvényt nem sértett, hiszen ők írták a törvényt, így abban egyetértünk, hogy kellene egy univerzálisabb erkölcs aminek a szintjéről ítélkezünk), kinek kellett volna és mit csinálni, hogy ne így történjen?

  Én amúgy egyáltalán nem haragszom rád vagy semmi ilyenek, csak az érveidre érvelek :)

  Az a kérdésem, ha valami roppant kártékony dologra akarja valaki felhívni a figyelmet roppant hasznosul és effektíven akkor mi a sikeresebb metódus? Körüllengeni a témát a rózsaillatú párfüm fullasztó illattengerében (túlzottan erkölcsösnek hamisított választékossággal), vagy rámutati és hangosan felordítani, hogy ott egy nagy darab szar vigyázzatok.

  Jelenleg te megbotránkozol a szóhasználaton, amikor az tökéletesen fedi a valóságot, valamint eléggé elkerülöd a tényt, hogy ők kezdtek el velem személyeskedni amikor a barátaimat és a hozzátartozóimat fikázta az egyik, a másik pedig hamis, megalapozatlan kijelentésekkel próbált meg lehúzni. 8 hamis állítás jött amire 8 pontban válaszoltam.

  Érdekesnek találom, hogy az alpáriságom miatt nem merültél el az írásomban, ugyanis az első 90%-a a hozzászólásaimnak attól teljesen mentes volt XD

  Én azt is értem, hogy nem feltétlenül az a nyerő stratégia, ha az ember lealacsonyodik a másik szintjére, de szerintem ha pofán vernek az utcán, akkor nem feltétlen rossz megoldás visszaküldeni kettőt cserébe érte ;)

  Szofisztikáltságra szofisztikáltan reagálok, tahó bunkóskodásra meg amúgy. Szerintem elég fair. Ráadásul folyton az van papolva, hogy többet ér a szép szó, és az évek során rengeteg alkalommal (mint most is), be lett bizonyítva, hogy ez egy óriási hazugság, és csak arra jó, hogy elterelje a témát a valódi problémáról!

 • geppa2023. szeptember 27., szerda 04:14
  avatar

  Figyeljhaver
  Miyen gyalázkodás ment rólam?
  Mert mire felkeltem már törölve volt az oldal.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 27., szerda 07:48

  nem mentettem el, Gizda igen, de szerintem ki tudod találni. Márk felhozott részedről egy eseményt ahol részegen randalíroztál stb és ez jó ok volt arra hogy a kérdésekre ne válaszoljon és hogy téged vegyünk semmibe a bizalmával kapcsolatban, mert a te írásaid ugyanúgy értéktelenek, ennyi volt az értelme

 • Báló Márk2023. szeptember 27., szerda 08:15

  Nem igaz, megint valótlan dolgot állítasz.

  Senki nem gyalázta Atát, csupán leírtam a korábbi eseményt ami miatt neheztel rám, hogy neki még "véletlenül se kelljen megkezdeni a kommentelgetést."

  A másik posztban már jeleztem, hogy mennyire tudlak téged és a többieket is komolyan venni, ezt ezzel a megnyilvánulásoddal újfent alátámasztottad. A továbbiakban ha a személyemet, vagy a munkásságomat szeretnétek köpködni, akkor javaslom, hogy ezt a valós nevetek alatt tegyétek, úgy komolyabb hatást lehet elérni talán.

 • FigyeljHaver2023. szeptember 27., szerda 08:28

  jó, Gizda tegye be a fotót róla és meglátjuk mennyire volt félreértés bármi is, nehogy már Ata ne kommentelhessen, mert te azt mondod, ő ismer és még ha neheztel is rád lássuk a véleményét, vagy csak a barátokat hívod beszélgetésre ?

 • FigyeljHaver2023. szeptember 27., szerda 08:29

  ahogy más új kommentelő kérdezi tőled, én is megkérdezem, bohócjelmez nem érdekel? amúgy fura hogy még ismeretlen random kommentelők is kinevetnek, ez azért komoly visszajelzésnek kellene hogy legyen számodra

Ha hozzá szeretnél szólni, lépj be! vagy regisztrálj!