Akadémiás tweetek

Élő közvetítések

PA Open 3 szatellitekPA Open 3 szatellitek

PSOP XIIIPSOP XIII

Korábbi élő közvetítések:

Az elmúlt 24 órában:

  • Új tagok:Új tagok2
  • Tagok online:Tagok online735
  • Látogatók:Látogatók9834
  • Új fórum posztok:Új fórum posztok36
  • Összes tag:Összes tag36006

Póker hírlevél

Információ versenyeinkről és exkluzív online póker ajánlatainkról!

Holdem Manager statisztikák és azok elemzése

Szerző: Roy Goncalvez2008. június 26., csütörtök 06:27

Következő elemzésünkben a Holdem Manager program által számolt statisztikai mutatókat vesszük górcső alá. Megvizsgáljuk, hogy a különböző preflop és postflop számokhoz az esetek döntő többségében milyen profitráta társul. Az elemzés alapjául Roy Goncalves cikke szolgál, amely a Holdem Manager szoftver részeként jelent meg. A cikket fordította, szerkesztette és megjegyzéseivel ellátta want2push. Utóbbiak nagyrésze dőlt betűvel szerepel.

Az elemzés során a következő statisztikai mutatókat vizsgáljuk meg: VPIP, PFR, Aggression Postflop, Aggression% Postflop, WTSD, W$SD, WWSF, 3Bet%, 4Bet Range, Call vs 3Bet, Fold to Flop Raise, Flop Cbet%, Turn Cbet%, Fold to Flop CBet, Fold to Turn CBet.

Még az elején szeretnénk nyomatékot adni azon véleményemnek, hogy pusztán egyetlen mutató alapján nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni, sőt az is lehetséges, hogy valaki extrém, a „nagy tömegtől” eltérő, némileg extrém számokkal is nagyon jó teljesítményt képes nyújtani. Ennek oka, hogy a póker egy igen komplex játék, amelyben több hatékony játékstílus is létezik. Viszont ezek közül némelyik igen nehezen játszható (ilyen például az ultra LAG stílus), így értelemszerűen az adatbázis, illetve az annak adatai alapján vett „optimális" értékek a „nagy tömeg”, jellemzően TAG számai irányába „torzultak”. Mindazonáltal mivel a játékosok nagy része nem póker zseni, hanem átlagos képességekkel megáldott "halandó", aki vélhetően alapból csak a standard játékstílust játszva lehet képes nyerni, ezért az olvasók nagy részének mindenképpen hasznos lehet tisztában lenni ezen „optimális” értékekkel. És amennyiben ezektől a saját számaink jelentős eltérést mutatnak, valamint emellett a játékunk se kiugróan nyereséges, akkor feltétlen érdemes lehet megpróbálnia finomítani játékunkon az ajánlott számoknak megfelelően. A hangsúly a finomítani szón van, semmiképpen sem azon, hogy forduljunk ki magunkból, saját stílusunkból és innentől kezdve csak az „optimális” vagy annak vélt számokat hajszoljuk, gyakorlatilag teljesen ésszerűtlennek tűnő döntések sorát hozva játék közben. Utóbbira lehet példa, ha valaki mondjuk viszonylag alacsony Aggression Postflop számai miatt elkezd rendszeresen blöffölni, illetve fél-blöffölni, még olyan szituációkban is, amikor józan paraszti ésszel is belátható, hogy annak semmi értelme. – A szerkesztő megjegyzése / véleménye.

Az elemzés alapjául szolgáló adatbázis 6 hónapnyi adathalászat eredménye, amelyet NL100 és NL1000 közötti téteken, 6max asztalokon végeztek. Ebből az adatbázisból pedig csak azon 1790 játékos statisztikáit vonták be az elemzésbe, amelyek legalább 5k lejátszott partival szerepelnek. Minden egyes mutató esetében az elemzett játékosokat 5 egyenlő számú csoportra osztották, majd pedig megnézték, minden egyes ilyen csoport esetében a bb/100 (big blinds/100) tipikus értékét (egészen pontosan fogalmazva, a median értéket - lásd ennek pontos definícióját a Wikipédián).

Lássuk akkor egyenként a különböző Holdem Manager mutatókat!

VPIP (Voluntarily Put Money In the Pot)

VPIP          bb/100
< 18.3            2.18
18.3 - 20.2      3.46
20.2 - 21.9      3.04
21.9 - 25.3      3.72
25.3+            -2.76 

Ennek alapján például azon játékosok, akik 18,3 vagy kisebb VPIP számmal játszanak, átlagosan 2,18bb/100-as mutatóval rendelkeznek. Akik pedig 25,3 vagy magasabb VPIP számokkal rendelkeznek, azok átlagosan -2.76bb/100-as veszteségrátát érnek el. Itt szeretnénk azonban kihangsúlyozni, hogy tipikus értékekről beszélünk, így például a veszteség nagy részéért az utóbbi csoport esetében azon játékosok a felelősek, amelyek azon belül is a magasabb VPIP statisztikákkal rendelkeznek.

Valójában tehát megállapíthatjuk, hogy bármelyik még ésszerűnek tekinthető VPIP számmal nyereségesek lehetünk, habár ha az érték nagyon kicsi, akkor azért kevésbé. Azonban az extrém magas értékekhez igen nagy valószínűség szerint veszteséges bb/100 mutató társul. Szintén fontos megjegyezni, hogy az extrém magas VPIP számokkal rendelkező játékosok jelentős része el se jut oda, hogy 5k+ partit lejátszhasson, hisz többnyire előtte kifogy póker tőkéjéből, így valójában az extrém magas VPIP számokkal rendelkező játékosok tényleges vesztesége meg is haladja a táblázat által sugallt értéket. Az valójában, ha az adott adatbázisból minden ilyen játékost számba vennénk, akkor elérné a –40bb/100-zat!

Szintén fontos megjegyezni, hogy habár a leginkább nyereségesnek tűnő játékstílus az, amelyhez a 21,9-25,3 közötti VPIP számok társulnak, azonban ez talán a legnehezebben is játszható, amennyiben a még TAG stílusba sorolható játékmódokat vesszük számításba. Ugyanis ennek során már elég sok nehéz szituációba keveredhetünk, a viszonylag sok megjátszott határeset lap, valamint az ezt érzékelő, és alkalmanként ránk ezért visszajátszó tapasztaltabb ellenfél miatt. Az ebben a bekezdésben foglaltak kiterjeszthetőek a továbbiakban minden olyan mutatóra, amelyek esetében magasabb érték elsősorban a több határeset szitu bevállalásából fakadhat, így például az agresszió vagy bet számoknál a nagyobb arányú second, illetve third barrel-ből, vagy például fél-blöffből. Tehát ezen esetében is igaz, hogy miközben a magasabb értékekkel akár nyereségesebbek is lehetünk, azonban pusztán a magasabb értékhez nem feltétlen társul a hatékonyabb, profitábilisabb játék. Sőt ez éppen fordítva is elsülhet. Hiszen az ilyen jellegű játékhoz vagy rendkívüli érzék, vagy pedig igen komoly tapasztalat és gyakorlat szükséges. – A szerkesztő megjegyzése / véleménye.

Tipp: A táblázat adatai alapján tehát amennyiben 18,3 alatti VPIP számmal rendelkezünk, akkor játékunkra vélhetően jó hatást gyakorolhat, ha több lapot is megjátszunk. Így például kezdjünk el gyakrabban emelgetni hátsó pozíciókból (CO, Button), amikor előttünk mindenki dobott, nekünk pedig valamennyire is játszhatónak tűnő lapunk van (pl. KTs, 76s, A4s, T8s). Amennyiben viszont 25,3 fölötti számokkal játszunk, és veszteséges is a játékunk, akkor pedig próbáljunk meg feszesebben játszani. Ennek egyik módja lehet, ha korai pozícióból sokkal kevesebb lapot játszunk meg.

A következő diagramon a VPIP és a bb/100 számok közötti kapcsolatot figyelhetjük meg az adatbázisban legalább 5k partival rendelkező játékosok esetében.


PFR (Preflop Raise)

PFR             bb/100
<12.3              -0.97
12.3 - 14.4       2.48
14.4 - 16.1       2.27
16.1 - 17.7       3.84
17.7+              3.64

Ezen adatok erősen arra utalnak, hogy a magasabb preflop agresszió a nyereséges játék irányába mutató dolog. A táblázat alapján a 12,3 alatti értékek igen komolyan kritizálhatóak, és vélhetően veszteségesek leszünk velük. A 12,3-16,1 közötti mutatók is szuboptimálisak, tehát inkább az annál is magasabb értékeket kell célként magunk elé tűznünk.

Tipp: Amennyiben alacsony értékekkel rendelkezünk, akkor emeljünk többet a hátsó pozíciókból, ha előttünk limpeltek és úgy döntünk, hogy mi is részt kívánunk venni a partiban, akkor ne csak limpeljünk, hanem inkább emeljünk rá a többiekre. Szintén nem árthat, ha esetenként az előttünk hátsó pozícióból emelőkre inkább visszaemelünk, mintsem simán megadjuk azok emelését.

Aggression Postflop (másképpen Aggression Factor)

Aggression Postflop    bb/100
<2.18                           -1.93
2.18 - 2.69                     2.23
2.69 - 3.22                     3.42
3.22 - 3.84                     4.00
3.84+                            2.98

Ezen mutatót a következőképpen számolja a program: (Emelés % + Visszaemelés %) / Megadás %

A táblázat adatai alapján van egy olyan agresszió-tartomány (2,69 - 3,84), amihez a legmagasabb profitráta tartozik. A túl passzív játék többnyire veszteséges, míg túlzott agresszió is többnyire a bb/100 mutató csökkenésével jár együtt.

Aggression% Postflop (másképpen Aggression Frequency)

Aggression% Postflop  bb/100
<27.6                            -0.63
27.6 - 30.9                      2.20
30.9 - 33.7                      3.43
33.7 - 36.6                      4.23
36.6+                             3.37

A Holdem Manager szoftver egyik fő újítása az agressziószámok tekintetében az Aggression% Postflop mutató. Ez a következőképpen kerül kiszámításra: összes olyan postflop utca száma, ahol agresszív lépést tettünk (pl. bet vagy raise, esetleg reraise) / összes utca száma, ahol még lapunk volt („Aggression Frequency is total streets where an aggressive move was made / total streets seen”  - Holdem Manager support). Sokak véleménye alapján ez sokkal inkább alkalmas a játékos valós agressziós jellemzőinek bemutatására, mint az Aggression Factor.

WTSD (Went To Showdown)

WTSD         bb/100
<23.4              2.65
23.4 - 24.9       2.97
24.9 - 26.4       3.41
26.4 - 28.5       2.03
28.5+              0.89

Ezen mutató különböző értékeihez egymástól annyira nem is eltérő profit ráták tartoznak. Leszámítva természetesen a 28,5 fölötti extrém értékeket, amelyek kapcsán például felmerülhet, hogy túl sokszor adunk meg rosszabb lapokkal, vagy pedig, hogy nem játszunk eléggé agresszíven a jó lapjainkkal, így túl sokszor kerül sor a mutatásra.

W$SD (Won $ At Showdown)

W$SD          bb/100 
<48.1              -4.12
48.1 - 50.5        1.66
50.5 - 52.3        3.37
52.3 - 54.4        4.17
54.4+               5.15

A számok alapján a magasabb értékekhez magasabb bb/100 érték tartozik.

Fontos azonban megjegyezni, hogy néhány kevésbé ortodox játékstílus esetében igen alacsony (<50%) W$SD számokhoz, igen magas bb/100 mutató is tartozhat. – A szerkesztő megjegyzése / véleménye.

WWSF (Whon When Saw Flop)

WWSF            bb/100
<38.7                 -0.21
38.7 - 41.1           1.97
41.1 - 43.2           2.33
43.2 - 45.5           4.01
45.5+                  3.60

A táblázatból leszűrhető fő következtetés, hogy a 41 fölötti értékekhez társulnak az igazán magas profitráták. Az annál alacsonyabb értékek esetén érdemes elgondolkozni játékunkon. Az alacsony érték egyik fő oka a kelleténél passzívabb postflop játék.

3Bet%

3Bet%           bb/100
<3.9                 -1.51
3.9 - 5.2            1.87
5.2 - 6.2            4.26
6.2 - 7.4            3.22
7.4+                 3.56

Manapság a legsikeresebb online cash game játékosok többsége igen agresszíven játszik preflop. Mint a táblázatból is kitűnik, van a preflop 3Bet agressziónak egy olyan mértéke, amely mellett a profit jó eséllyel maximalizálható egy átlagos játékos esetében. Ez pedig az 5,2 - 6,2 közötti érték. Szintén fontos megállapítása a táblázatnak, hogy a túlzott passzivitás, jó eséllyel káros hatást gyakorol a profitrátánkra, így azért biztos, ami biztos, próbáljunk legalább 3,9%-ban 3Bet-elni preflop.

Tipp: Az eredeti cikk szerzője, Roy Goncalves szerint, ha kétségeink vannak azt illetően, hogy eleget 3Bet-elünk-e preflop, akkor vélhetően nem emelünk vissza eleget. Továbbá szerinte egy jó taktika lehet, ha egy új asztalon a játék kezdetén két valamirevaló lappal egyből 3Bet-elünk, majd egy kicsit feszesebbre váltunk, de még néha-néha visszaemelünk egy-egy már az előbbinél jobb, de még mindig spekulatív lappal. Az első benyomás jelentősége miatt ellenfeleinkben az a kép alakulhat ki rólunk, hogy viszonylag lazák vagyunk, és később könnyebben kifizetnek majd, ha egy igazán jó lappal 3Bet-elünk.

4Bet Range

4Bet Range           bb/100
<0.88                      -0.70
0.88 - 1.31                0.92
1.31 - 1.68                3.52
1.68 - 2.13                3.46
2.13+                       3.77

Ezt a statisztikai mutatót a Holdem Manager a következőképpen számolja: Preflop Raise% * Raise 3Bet%, majd ennek eredményét viszonyítja azon lapok tartományához, amelyekkel 4Bet-elünk. Amennyiben túl szűk a 4Bet Range-ünk, akkor ez komoly hiba, amit érdemes mielőbb korrigálni.

Tipp: A táblázat alapján célként az 1,31 vagy afölötti értéket érdemes kitűzni.

Call vs 3Bet

Call vs 3Bet         bb/100
<23.7                     3.65
23.7 - 29.9              3.48
29.9 - 36.9              2.98
36.9 - 47.1              1,87
47.1+                    -1.52
 
Ez a táblázat arra világít rá, hogy milyen komoly hiba, ha túl sokszor adjuk meg ellenfeleink 3Bet-jeit. Minél magasabb ez az érték, annál inkább csökken a profitrátánk, majd egy bizonyos érték felett negatívvá is válik. Természetesen az csak súlyosbítja a helyzetet, ha mindezt OOP (Out Of Position) tesszük. Amennyiben túl magas ezen statisztikánk, akkor dobjunk, illetve 4Bet-eljünk többször, ezzel csökkentve a megadások arányát.

Tipp: Leginkább OOP próbáljunk szigorítani játékunkon. Ha a visszaemelő ellenfél 3Bet zónája igen széles, akkor inkább dobjuk el legkisebb párjainkat (22-66), mivel reálisan nem feltételezhetjük, hogy postflop kifizet minket eléggé, ha netán tercre javulunk. Konkrét példaként tudom felhozni, ha emelünk egy ilyen kis párral az MP-ről vagy CO-ról, és visszahív ránk egy 5%+ 3Bet mutatóval rendelkező ellenfél az osztó helyéről. Ilyenkor a legjobb, amit tehetünk, ha dobjuk lapunkat. - A szerkesztő megjegyzése / véleménye.

Fold to Flop Raise

Fold to Flop Raise     bb/100
<33.8                           0.59
33.8 - 41.0                    2.74
41.0 - 46.5                    2.95
46.5 - 52.2                    3.44
52.2+                           3.10

Látható, hogy a túlzott mennyiségű megadás, „floating” jó eséllyel negatív hatást gyakorolhat a profitrátánkra. Az előző mutatóhoz hasonlóan, a helyzet romlik, ha mindezt OOP tesszük. Valójában ilyenkor, hacsak nincs top párunk, top kísérővel (TPTK), akkor jelentősen elmaradunk ellenfelünk zónájától. Ezért többnyire ennél gyengébb lapokkal a dobás a jó döntés, főleg OOP.

Flop CBet %

Flop CBet %         bb/100
<61.5                      -0.23
61.5 - 69.7                2.33
69.7 - 75.1                3.32
75.1 - 80.4                3.17
80.4+                       2.38

A CBet a Hold’em játék egyik legismertebb, még a legtöbb kezdő játékos által is ismert „praktikája”. Azzal már a legtöbb pókeres tisztában van, hogy olyankor is érdemes újra emelnie a flopon, ha osztott két lapja a flop hatására nem javult, vagy esetleg annak értéke még csökkent is. Mindazonáltal annak ellenére, hogy ezzel a legtöbben tisztában vannak, sokan mégse CBet-elnek eleget. A CBet egy minimális mennyisége olyannyira fontos, hogy az még mindig jobb, ha valaki túl sokat, akár minden egyes partiban CBet-tel, mint az, ha ennek értéke nem éri el legalább a 61,5%-ot.

Turn CBet %

Turn CBet %          bb/100
<35.9                        2.19
35.9 - 40.8                 2.80
40.8 - 45.3                 3.70
45.3 - 51.6                 2.85
51.6+                       -0.08

Először mutatunk egy olyan táblázatot, ahol a túlzott agresszió komolyabb mértékben hathat a profitráta csökkentése irányába. Ennek fő oka, hogy a turnön többnyire már igen nagy a kassza mérete, így a rosszul megválasztott hívások itt már igencsak komoly veszteséget okozhatnak. Mindazonáltal a jókor alkalmazott agresszióra épp az ellenkezője az igaz, annak igencsak profitnövelő hatása lehet.

Fold to Flop CBet

Fold to Flop CBet       bb/100
<47.5                            2.65
47.5 - 52.7                     1.80
52.7 - 56.8                     2.46
56.8 - 61.7                     3.33
61.7+                            1.72

Ezen mutató esetén nehéz meghatározni, hogy pontosan mi is lehet az optimális érték. Ugye ez jelentős mértékben függhet attól is, hogy milyen széles zónával adjuk meg ellenfeleink preflop emelését. 

Fold to Turn CBet

Fold to Turn CBet         bb/100
<28.3                              2.87
28.3 - 34.4                       2.42
34.4 - 40.0                       2.45
40.0 - 47.1                       2.18
47.1+                              1.24

A flop kapcsán számolt megegyező mutatóhoz hasonlóan ennek kapcsán is elmondható, hogy az optimális érték nagy mértékben függ, mind a saját, mind ellenfeleink preflop és flop tendenciáitól, mind pedig ellenfeleink turnön tanúsított agressziójától. Ez utóbbi például a magasabb tétek esetében jelentősen növekedhet, amihez ha megfelelően kívánunk alkalmazkodni, akkor nekünk is nagyobb arányban kell megadnunk.

Ezzel az elemzés végére értünk. Remélem hasznosnak találtátok!

Tipp: Amennyiben szeretnétek saját számaitokat leellenőrizni, akkor erre igen egyszerűen lehetőségetek nyílik a Holdem Manager programban alapból beállított "Pluging Leaks 01 - Overall" nevű filter használatával. Ezt a szűrőt a Cash Games fül alatt a "Select Report Name from List" legördülő mezőből választhatjátok ki.

Az eredeti cikk angol nyelven megtalálható a Holdem Manager szoftverében az Articles menüsor alatt "Plugging Leaks - Determining typical bb100 based on Stat Ranges" címmel. Amennyiben nem találod ezt menüpontot, akkor töltsd le a program legújabb frissítését.

Kapcsolódó cikkek:
Holdem Manager fórum topik
Holdem Manager bemutató videóval
Holdem Manager letöltés és vásárlás

Elküldöm ismerősömnek